Dags att nominera till Årets Häst-galan

Styrelsen i SHK behöver din hjälp med att plocka fram två- och fyrbenta kandidater till galakvällen i Stockholm den 12 februari kommande år.

Maila dina förslag till jerry.nilsson@bltsydostran.se

Glöm inte heller fotograf- och journalistpriset. Vi ser fram emot många nomineringar i hopp om att lyfta fram duktiga kollegor.

Mia Törnberg är årets stipendiat

Efter en påminnelse trillade det in flertalet vassa ansökningar gällande årets stipendieresa till Lexington.

Efter överläggningar har styrelsen kommit fram till att Mia Törnberg, Travronden, får chansen att åka till Lexington i höst.

Vi gratulerar, hoppas att det blir en spännande resa västerut och ser redan fram emot en spännande redogörelse från Mia så småningom.

 

Glöm inte stipendiet

Stipendieresa till USA i höst!

Vill du utveckla dig inom ditt yrke och upptäcka travsporten utanför Sveriges gränser ?

Sök då SHKs årliga stipendium där du har chansen att i samarbete med Equi Tours åka till Lexington i USA.

Sista ansökningsdag är den 31 maj och ansökningen ska innehålla en kort beskrivning om dina tankar inför resan och varför just du ska bli tilldelad stipendiet.

Skicka din ansökan till:

Jerry.nilsson@bltsydostran.se

eller

par.gustafsson@travronden.se

SHK bjuder på travskola

Är det inte dags att förkovra dig i de praktiska bitarna kring travsporten? Nu ger vi alla medlemmar chansen till två roliga och intensiva dagar i samarbete med Solvallas travskola.
Vi bjuder på utbildningskostnaden samt en övernattning för medlemmar som inte bor i Stockholm. Anmäl er till ordförande Leif, leif@aln.se.
Programmet ser ut enligt följande:

Preliminärt program till SHK:s Travskola 22-23/4-15

22/4 12.00 Samling för gemensam lunch på kongressen.

13.00 Teori, hästens exteriör.

15.00 Föreläsning av en ännu ej namngiven person.

16.30 Middag på Restaurang Pershing.

17.30 Samling på Solvallas sekreteriat för en rundtur på de olika stationerna som visar hur en tävlingsdag går till – invägning, alkotest, besök hos banveterinären, måldomarnämnden, startpersonalen, åka startbil, bandomartornet.

23/4 09.00 Praktik. Utselning, säkerhet. Ponnykörning mellan koner.

11.30 Lunch

12.30 Brandts hovlageri. Hovens uppbyggnad. Skor och utrustning.

15.00 Examemslopp. Tandemkörning på stora banan.

Så röstade SHK till Årets Häst

Är ni nyfikna på hur vi röstade till Årets Häst?

Siffrorna kommer här:

Årets tvååring:
Mister J.P.: 113 röster.
Tunika: 3.
Clemenza AM: 1.
Facile Boko: 0.

Årets treåring:
Al Dente: 92.
Je T´aime Express: 20.
Psycho: 6.
Face Em: 0.

Årets fyraåring:
Poochai: 63.
Neona Princess: 43.
Backfire: 9.
Västerbo Fantast: 2.

Årets sto:
Neona Princess: 76.
Canaka B.F.: 19.
Backfire: 18.
Face Em: 4.

Årets äldre:
Maharajah: 106.
Ed You: 9.
Noras Bean: 2.
Mosaique Face: 1.

Årets kallblod:
Månprinsen A.M.: 110.
Bodbäckssiv: 4.
Blixtsnabb: 2.
Järvsö Björn: 0.

Årets tränare:
Robert Bergh: 61.
Peter Untersteiner: 45.
Svante Båth: 9.
Stefan Hultman: 2.

Årets kusk:
Björn Goop: 69.
Örjan Kihlström: 41.
Johan Untersteiner: 5.
Erik Adielsson: 3.

Årets komet:
Eric Martinsson: 52.
Sandra Eriksson: 27.
Linda Allercrantz: 23.
Tino Ärling: 15.

Årets häst:
Maharajah: 89.
Mister J.P.: 22.
Ed You: 5.
Månprinsen A.M.: 2.

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll
DATUM: 2015-02-07
PLATS: Arkaden, Solvalla
NÄRVARANDE: 23 st

Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått bort under 2014, Lars Gunnar Palm, Mats Hansson, Peep Kask och Bo Fransson.

1. Ordföranden Leif Norberg förklarade mötet öppnat och dagordningen fastställdes.

2. Ordföranden frågade om man kunde anse att mötet var stadgeenligt utlyst. Mötet svarade ja.

3. Till ordförande för mötet valdes Leif Norberg.

4. Till sekreterare för mötet valdes Rickard Hansson.

5. Till justeringsmän för mötet valdes Tomas Thell och Björn Axelsson.

6. Föregående årsmötesprotokoll godkändes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse var utdelad till samtligs och godkändes.

8. Kassörens rapport lästes upp av Magnus Strömsten.

9. Revisorernas rapport lästes upp av Arne Back.

10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Till ordförande på ett år valdes Leif Norberg.

12. Invald i styrelsen som styrelsesuppleant för en tid av ett år valdes Helena Mansen. Omval av Mikael Rosenquist som styrelsesuppleant för en tid av ett år.
Omval av Rickard Hansson som styrelseledamot för två år samt sekreterare.
Omval av Magnus Strömsten som styrelseledamot för två år samt kassör.
Nyval av Lars-Johan Holm (för avgående Jonas Noreen) som styrelseledamot för en tid av två år.

13. Val av två revisorer för en tid av ett år: nyval av Ingemar Sterner och Ulf Nilsson.

14. Val av två revisorssuppleanter för en tid av två år. Stefan Uppström (för Ingemar Sterner) och Arne Back (för Ulf Nilsson).

15. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år: omval av Roger Nygren och Anders Nilsson samt nyval av Tomas Thell.

16. Fastställande av årsavgiften. Styrelsen föreslag att behålla årsavgiften på 350 kronor vilket mötet biföll.

17. Rapporter från styrelsen. Styrelsen berättade om 2015 där en medlemsresa till Mallorca är aktuellt. Även en form av utbildningsträff på Solvalla.

18. Inkomna motioner
Claes Fredeinwalls motion delades ut och diskuterades. Claes menade på att Kanal 75/trav-tv inte ska ha ensamrätt på publicering av kandidaterna till Årets Häst-galan. Mötet biföll och styrelsen ska gå vidare med saken.

Helena Manséns motion delades ut och diskuterades. Helena, med flera, vill se ett ökat intresse och engagemang från SHK:s sida beträffande galoppsporten. Mötet samtyckte och dessutom valdes Mansén in i styrelsen som första kvinna någonsin. SHK kommer på olika sätt, till exempel via sin kalender och hemsida, att försöka främja galoppsporten i större omfattning än tidigare.

19. Övriga frågor
Ordföranden Leif Norberg informerade om att ATG inte längre vill ha ett pressmöte i samband med V75-mästaren, men de ställer upp om SHK:s medlemmar vill ha ett sådant, vilket mötet ansåg vara viktigt.

I övrigt lyfte styrelsen fram att det inkommit alldeles för få förslag till styrelsen beträffande journalist- och fotografpris. Därför utgick det priset under 2014.

20. Ordförande Leif Norberg avslutade mötet.

Vid protokollet

Rickard Hansson

Nya motioner till årsmötet

Vi har fått ytterligare två motioner till lördagens årsmöte.

– Förslag ang. galoppsporten i SHK
– Medias bevakning överlag för både trav- och galoppsport
Vi undertecknade är några av de hästsportjournalister i SHK som är engagerade i galoppsporten och gärna skriver om och fotograferar det som händer där. D.v.s. i den mån det finns någonstans att skriva och få bilder införda – då allt fler tidningar som tidigare haft artiklar, tips och referat om galopp, de senaste åren skurit ner på den biten.
Vi önskar att galoppsporten kan bli mer synlig i SHK – bl.a. för att stärka kåren av galoppjournalister och för att öka informationen om galoppsporten både till media och andra journalister.
Undertecknade är medveten om att också travsporten numera har det betydligt svårare att nå ut i dags- och kvällspress. Väldigt sällan syns bilder av en travhäst i samband med travtext – och så gott som aldrig när det gäller galopp (om det inte är i samband med en olycka).
Därför skulle vi undertecknade vilja komma med dessa förslag – eller ta upp till diskussion om någon annan har bra förslag:
1. Öka galoppsportens synlighet i SHK
– att få medverka med minst 1 bild i SHK:s årliga väggalmanacka, förslagsvis från något storlopp, t.ex. Stockholms Stora Pris i juni, Svenskt Derby i jlii eller Stockholm Cup i september.
– att SHK försöker lägga någon medlemsresa vid stort galoppevent alt. stort galoppcentra, kanske i kombination med att där också finns intressanta saker med travsport.
– att en enkel folder (kanske bara pdf-format) med övergripande information om galoppsporten skickas ut till SHK:s medlemmar. Särskilt intressant och viktigt för de journalister som huvudsakligen skriver om trav men ändå är intresserade av galoppsport, speciellt nu när Svensk Galopp kommer att öppna en ny galoppbana 2016 – Bro Park i Upplands Bro. Denna folder skulle kunna arbetas fram av några ”galoppjournalister” alt. fråga Svensk Galopp om de har något redan färdigt lämpligt material.
– Övriga förslag.
2. Förslag till diskussion ang mediabevakning trav- och galoppsport
Vad kan SHK göra:
– för att öka dags- och kvällsmedias intresse för att bevaka trav- och galoppsport?
– för att det ska införas fler bilder i samband med tips och referat?
– för att det ska skrivas fler featureartiklar om trav- resp. galoppsport?
Med vänliga hälsningar
Nadja Bellander, Peeo Ploff, Hans Engblom, Stefan Uppström, Helena Mansén, Björn Zachrisson

Nomineringar och frågor i en härlig mix

Hej SHK-vänner!

Vi behöver er hjälp med tre punkter.

1) Om en dryg månad håller det internationella travsportförbundet en konferens i Australien. I samband med det delas ”International Media Awards” ut.
Det finns totalt nio kategorier och varje land får skicka in varsitt bidrag till de respektive kategorierna. Det handlar om följande: Bästa nyhetstext, bästa featuretext, bästa foto, bästa print- eller webbreklam, bästa TV-reklam eller trailer, bästa TV-program eller -reportage, bästa affisch, bästa webbsida samt bästa sociala media.

Vi är medvetna om att det är väldigt snabba ryck, men informationen nådde oss först häromdagen. Har du ett bidrag som du vill skicka in? Eller känner du till något som en kollega har gjort – och som bara måste med?
Tveka inte att höra av er. Kruxet är att förslagen måste vara in absolut senast 2/2 och dessutom vara översatta till engelska. ST väljer ut varsitt bidrag till respektive kategori i samarbete med SHK:s styrelse.
Skicka era alster till johan.lindberg@travsport.se eller till undertecknad, jerry.nilsson@bltsydostran.se.

2) Nordiska Travmuseet, ni har väl varit i vackra Årjäng?, behöver hjälp med att nominera två- och fyrbenta profiler till Hall of Fame 2015. Skicka dina förslag, med en kort nominering, till marita@travmuseet.com. Även här är det tempo som gäller. De behöver ha vår hjälp senast den 31/1.

3) Glöm inte ATG:s pressmöte på Arkaden, Solvalla, den 7/2. Vi behöver hjälp med frågor till panelen. Hans Skarplöth, Johan Lindberg och Ulf Hörnberg kommer att finnas på plats för att svara på våra frågor. Travrondens Ola Lernå kommer att vara moderator.
Vad vill du veta?
Maila dina funderingar snarast till jerry.nilsson@bltsydostran.se