Dags för årsmöte

Hej!

Det är dags för ett nytt travår samtidigt som vi ska sammanfatta det förra.

Årsmötet hålls i år lördagen den 7:e februari i Arkaden, Solvalla stallbacke, kl.11.45

Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!

Dagordning enligt följande:

Mötet inleds med en tyst minut för de medlemmar som gått bort sedan senaste årsmötet.

Lars Gunnar Palm, Mats Hansson, Peep Kask och Bo Fransson.

1) Fastställande av dagordning.

2) Mötets stadgeenliga utlysande.

3) Val av ordförande för mötet.

4) Val av sekreterare för mötet.

5) Val av justeringsmän.

6) Föregående årsmötesprotokoll.

7) Verksamhetsberättelse 2014.

8) Kassörens rapport.

9) Revisorernas rapport.

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

11) Motioner.

12) Övriga frågor.

13) Mötet avslutas.

 

En motion har inkommit till årsmötet: 

Motion till SHK:s styrelse

Bromma 20150113

Varför och av vilken anledning har “trav-tv” fått exklusiv rätt att publicera namnen först, på de hästar/personer som får chansen att tävla om Årets Häst-titlarna? Tidigare – jag kan inte årtalet – har det varit så att alla berörda parter (tidningar, radio, tv, etc.) fick tillgång till alla namnen samtidigt.

För undertecknad känns det självklart att ingen ska ha företräde utan att det är lika-för-alla- regeln som gäller och att det ska vara en speciell publiceringsdag. När det gäller trav-tv är det också svårt att hävda att det publicistiska värdet skulle överstiga andra berörda parter.

Roade mig med att titta på tittarsiffrorna när första kategorin presenterades den 9/1 i samband med V65 direkt på TV 12.Det programmet sågs enligt mätinstitutet MMS av 15.000 personer.

Jag föreslår att vi återgår till den gamla ordningen,att samtliga ska få möjlighet att publicera namnen samtidigt. Förslagsvis sker det på en tisdag eller fredag, då de stora tidningarna har sina spelbilagor, men att berörda parter har tillgång till namnen någon dag (eller för oss några dagar) så det hinner göras de förberedelser som krävs. Alternativt ett speciellt klockslag,om man bara vill rikta in sig på nätet, tv och radio.

Mvh. Claes Freidenvall,Travronden