Nya motioner till årsmötet

Vi har fått ytterligare två motioner till lördagens årsmöte.

– Förslag ang. galoppsporten i SHK
– Medias bevakning överlag för både trav- och galoppsport
Vi undertecknade är några av de hästsportjournalister i SHK som är engagerade i galoppsporten och gärna skriver om och fotograferar det som händer där. D.v.s. i den mån det finns någonstans att skriva och få bilder införda – då allt fler tidningar som tidigare haft artiklar, tips och referat om galopp, de senaste åren skurit ner på den biten.
Vi önskar att galoppsporten kan bli mer synlig i SHK – bl.a. för att stärka kåren av galoppjournalister och för att öka informationen om galoppsporten både till media och andra journalister.
Undertecknade är medveten om att också travsporten numera har det betydligt svårare att nå ut i dags- och kvällspress. Väldigt sällan syns bilder av en travhäst i samband med travtext – och så gott som aldrig när det gäller galopp (om det inte är i samband med en olycka).
Därför skulle vi undertecknade vilja komma med dessa förslag – eller ta upp till diskussion om någon annan har bra förslag:
1. Öka galoppsportens synlighet i SHK
– att få medverka med minst 1 bild i SHK:s årliga väggalmanacka, förslagsvis från något storlopp, t.ex. Stockholms Stora Pris i juni, Svenskt Derby i jlii eller Stockholm Cup i september.
– att SHK försöker lägga någon medlemsresa vid stort galoppevent alt. stort galoppcentra, kanske i kombination med att där också finns intressanta saker med travsport.
– att en enkel folder (kanske bara pdf-format) med övergripande information om galoppsporten skickas ut till SHK:s medlemmar. Särskilt intressant och viktigt för de journalister som huvudsakligen skriver om trav men ändå är intresserade av galoppsport, speciellt nu när Svensk Galopp kommer att öppna en ny galoppbana 2016 – Bro Park i Upplands Bro. Denna folder skulle kunna arbetas fram av några ”galoppjournalister” alt. fråga Svensk Galopp om de har något redan färdigt lämpligt material.
– Övriga förslag.
2. Förslag till diskussion ang mediabevakning trav- och galoppsport
Vad kan SHK göra:
– för att öka dags- och kvällsmedias intresse för att bevaka trav- och galoppsport?
– för att det ska införas fler bilder i samband med tips och referat?
– för att det ska skrivas fler featureartiklar om trav- resp. galoppsport?
Med vänliga hälsningar
Nadja Bellander, Peeo Ploff, Hans Engblom, Stefan Uppström, Helena Mansén, Björn Zachrisson